Sök

Skanska stärker den globala personalfunktionen

2002-04-23 10:43 CET
Pressmeddelande

Richard Caldera har anställts som ny personaldirektör för Skanska-koncernen med placering på Skanskas USA-kontor i Whitestone, New York.
Samtidigt skapas en ny befattning inom Koncernstab Human Resources där Birgitta Jönsson har tillsatts som Benefits & Compensation Manager.
Peter Gimbe har anställts som presschef vid Skanska AB Koncernstab Kommunikation med uppgift att ansvara för Skanskas presskontakter.

   Press Release


2002-04-23

 

Skanska stärker den globala personalfunktionen

Richard Caldera har anställts som ny personaldirektör för Skanska-koncernen med placering på Skanskas USA-kontor i Whitestone, New York.

Koncernstab Human Resources under Richard Calderas ledning kommer att fokusera på ett antal för koncernen strategiskt avgörande HR-frågor, t ex ledarutveckling och talent management. Ett annat viktigt syfte är att skapa förutsättningar för ökad samverkan och kompetensutbyte mellan koncernens affärsenheter.

Richard Caldera, som är 45 år, kommer närmast från posten som vice vd med ansvar för Human Resources vid CNA Financial Corporation, Chicago, Illinois. Mellan 1980 och 1998 innehade han olika personalfunktioner inom Amoco Corporation, under fyra år som personaldirektör för Europa med placering i Schweiz.

Samtidigt skapas en ny befattning inom Koncernstab Human Resources där Birgitta Jönsson har tillsatts som Benefits & Compensation Manager. Hon får ansvar för att bland annat utveckla funktionella incitaments- och belöningssystem. Birgitta Jönsson har tidigare arbetat med dessa frågor inom Skanska Financial Services.

Peter Gimbe har anställts som presschef vid Skanska AB Koncernstab Kommunikation med uppgift att ansvara för Skanskas presskontakter. Peter Gimbe har lång journalistisk erfarenhet, bl a som nyhetschef på Finanstidningen och chefredaktör för Fastighetsvärlden.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Myringer, Koncernstab Humans Resources,
tel 08-753 88 81
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47