Sök

God orderstock ger Skanska stabilitet i Ryssland trots krisen

1998-09-28 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har en orderstock i den ryska verksamheten som är värd ca 2,7 miljarder SEK. Bland de senast påbörjade projekten kan nämnas IKEA:s första ryska varuhus i Moskva.

PRESSMEDDELANDE 1998-09-28                              74/98

God orderstock ger Skanska stabilitet i Ryssland trots krisen

Skanska har en orderstock i den ryska verksamheten som är värd ca 2,7 miljarder SEK. Bland de senast påbörjade projekten kan nämnas IKEA:s första ryska varuhus i Moskva.
Skanskas ryska verksamhet utgör drygt 1,5 procent av den totala omsättningen.

På grund av den ryska krisen måste ett temporärt uppehåll göras i två projekt. Det gäller Rossiskye Credit Bank i Moskva samt transport- och handelscentret i S:t Petersburg som genomförs i samarbete med Taylor Woodrow. För närvarande görs ansträngningar för att lösa projektens fortsatta finansiering och möjliggöra en återstart.

Skanskas uppdrag i Ryssland betalas i förskott och avtalen baseras på västvaluta. Den ryska verksamheten väntas även i fortsättningen uppvisa en positiv cash flow.

- Vi står fast vid vår långsiktiga strategi på den ryska marknaden, säger Martti Rautee, Senior Vice President Skanska Oy. På kort sikt räknar vi med en viss nedgång i orderingången. Men den goda orderstocken ger oss stabilitet i den ryska verksamheten.

 

Stockholm 1998-09-28

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Martti Rautee, Senior Vice President Skanska Oy: +358 9 6152 22 03
Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, tfn 08-753 88 00