Sök

Skanska förstärker koncernledningen

2002-09-17 13:20 CET
Pressmeddelande

Skanskas koncernledning, Senior Executive Team, utökas med två medlemmar, Thomas Alm och Johan Bergman som därmed utnämns till vice VD:ar i Skanska AB.

Thomas Alm, 52, har sedan 1981 innehaft en rad befattningar inom Skanska, närmast som VD för Skanska Financial Services. Han har en jur kand-examen från Lunds Universitet.

Johan Bergman, 38, har sedan han anställdes 1990 varit verksam inom Skanskas projektutveckling i Sverige och Europa. Han har en civilingenjörsexamen i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

   Press Release


2002-09-17

 

Skanska förstärker koncernledningen

Skanskas koncernledning, Senior Executive Team, utökas med två medlemmar, Thomas Alm och Johan Bergman som därmed utnämns till vice VD:ar i Skanska AB.

Thomas Alm, 52, har sedan 1981 innehaft en rad befattningar inom Skanska, närmast som VD för Skanska Financial Services. Han har en jur kand-examen från Lunds Universitet.

Johan Bergman, 38, har sedan han anställdes 1990 varit verksam inom Skanskas projektutveckling i Sverige och Europa. Han har en civilingenjörsexamen i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Förstärkningen innebär att Skanskas koncernledning har följande sammansättning och fördelning av huvudansvar för de direktrapporterande affärsenheterna: 

Stuart Graham, VD och koncernchef, ansvarar i koncernledningen för Skanska USA Building, Skanska USA Civil, Beers Skanska och Skanska Services.

Hans Biörck, vice VD och finansdirektör.

Thomas Alm kommer i koncernledningen att ansvara för verksamheterna inom Skanska BOT, Skanska International Projects och Sade Skanska.

Johan Bergman ska i koncernledningen ha ansvaret för Skanskas projektutveckling inom Skanska Projektutveckling Sverige, Skanska Project Development Europe och Skanska Project Development USA.

Keith Clarke, vice VD, ansvarar för Skanska UK, Skanska Polen och IPS Skanska i Tjeckien.

Johan Karlström, vice VD, ansvarar för Skanska Sverige, Skanska Danmark, Selmer Skanska och Skanska Oy.

Daniel Johannesson, vice VD med ansvar för speciella projekt.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08- 753 87 47