Sök

Tremånadersrapport, januari–mars 2013

2013-05-07 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2013 jämfört med januari-mars 2012


Sammanfattning
- Intäkterna ökade 7 procent, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 11 procent och uppgick till 28,2 (26,4) miljarder kronor.
- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 24,3 (25,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter var minskningen 1 procent. Orderstocken uppgick till 142,0 (152,9) miljarder kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 518 (148) Mkr. Ökningen beror främst på ökad lönsamhet i bygg- samt bostadsutvecklingsverksamheterna. Valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 26 Mkr.
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 1,9 (1,2) procent.
- Operativt kassaflöde uppgick till 0,2 (–2,3) miljarder kronor.
- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –2,5 (–3,6) miljarder kronor.
- Totala nettoinvesteringar uppgick till 1,7 (–1,6) miljarder kronor.
- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 5,1 (7,1) miljarder kronor, en ökning med 0,5 miljarder kronor jämfört med 31 december 2012.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851