Sök

Skanska bygger ut elnät i Ghana

1996-12-20 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas danska dotterbolag, C.G. Jensen A/S, och det danska installationsföretaget, Semco, har i ett s k joint-venture (50/50) hemfört en order i Ghana uppgående till cirka 115 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1996-12-20                             52/96

SKANSKA SKANSKA BYGGER UT ELNÄT I GHANASkanskas danska dotterbolag, C.G. Jensen A/S, och det danska installationsföretaget, Semco, har i ett s k joint-venture (50/50) hemfört en order i Ghana uppgående till cirka 115 miljoner kronor.

Ordern finansieras av Danida - Danmarks motsvarighet till svenska SIDA - och omfattar hög- och lågspänningsledningar samt transformatorer vid kusten och i landets centrala del.

Ordern är ett första steg i den utbyggnad av elnätet i Ghana som pågår under en 10-årsperiod och har som mål att etablera tillförlitlig elförsörjning på landsbygden och i alla större städer i landet. Ghana erhåller årligen över 230 miljoner kronor i utvecklingsbistånd från Danmark.


Danderyd den 20 december 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information