Sök

Skanska lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande utestående aktier i polska Exbud

2001-11-28 09:40 CET
Pressmeddelande

Skanska äger för närvarande 94 procent i det polska byggbolaget Exbud S.A. Skanska lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande utestående aktier, anmälningsperioden för att anta erbjudandet löper från den 4 december 2001 till den 4 januari 2002. Erbjudandet omfattar 900.278 aktier till ett pris om 21 zloty per aktie (cirka 55 kronor).

Press Release


2001-11-28


Skanska lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande utestående aktier i polska Exbud

Skanska äger för närvarande 94 procent i det polska byggbolaget Exbud S.A. Skanska lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande utestående aktier, anmälningsperioden för att anta erbjudandet löper från den 4 december 2001 till den 4 januari 2002. Erbjudandet omfattar 900 278 aktier till ett pris om 21 zloty per aktie (cirka 55 kronor).

Målsättningen är att avnotera Exbud S.A. från den polska börsen och att därefter driva verksamheten som ett helägt dotterbolag i Skanska.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Jan-Gunnar Glave, tf VD, Exbud Skanska,
tel +48 22 653 82 24
Mats Wäppling, vVD Skanska AB, +46 8 753 88 00