Sök

Skanska har tecknat byggkontrakt värt cirka 1,4 miljarder kronor

2013-01-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt om arbeten värda USD 213 M, cirka 1,4 miljarder kronor, för en existerande konfidentiell kund. Ordern inkluderas i orderbokningarna för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2012. Projektet ligger i västra USA och arbetet har inletts.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.