Sök

Skanska säljer fastigheter för 743 Mkr till Tornet

1998-08-28 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska avyttrar fastigheterna Carolus 24 (Caroli City) och Erik Menved 34 i Malmö för 743 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 517 miljoner kronor.

PRESSMEDDELANDE 1998-08-28                              65/98

Skanska säljer fastigheter för 743 Mkr till Tornet

Skanska avyttrar fastigheterna Carolus 24 (Caroli City) och Erik Menved 34 i Malmö för 743 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 517 miljoner kronor.

Köpare av de totalt 119.000 kvm stora fastigheterna är Tornets dotterbolag SkansTornet. Fastigheterna, som i det närmaste är fullt uthyrda, genererar hyres-intäkter på ca 90 miljoner kronor per år.

Som en del i överenskommelsen med Tornet förvärvar Skanska sex exploaterings- och saneringsfastigheter i Sollentuna, Malmö, Linköping, Göteborg och Håbo för totalt 43 miljoner kronor.

Affären är ett led i Skanskas strategiska satsning på projektutveckling. Färdigut-vecklade fastigheter säljs för att bereda möjlighet för nya projektsatsningar.

- Försäljningen skapar utrymme för satsningar på fastigheter med utvecklingspotential, bl a här i Öresundsregionen som är ett av Skanskas prioriterade områden för projektutveckling, säger Gunnar Östenson, VD Skanska Öresund.

- Tornets kassaflöde och vinst kommer att öka till följd av förvärvet samtidigt som vi stärker vår marknadsposition i Malmö, en av Tornets prioriterade orter, säger Sverker Lerheden, VD Tornet.

Skanska-koncernen (exklusive JM) har hittills i år sålt fastigheter för totalt cirka 2 miljarder kronor. Den totala försäljningsvinsten under perioden uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

 

Malmö 1998-08-28

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, tfn 08-753 87 99
Gunnar Östenson, VD Skanska Öresund AB, tfn 040-14 46 36