Sök

Skanska utvecklar kommunikationsorganisationen tillsätter chef för intern/extern information och chef för investerarrelationer

1998-03-25 00:00 CET
Pressmeddelande

I Skanskas nya strategi är kommunikation ett mycket viktigt område där satsningar internt såväl som externt kommer att prioriteras under de närmaste åren.

PRESSINFORMATION 1998-03-25                             23/98

SKANSKA UTVECKLAR KOMMUNIKATIONSORGANISATIONEN TILLSÄTTER CHEF FÖR INTERN/EXTERN INFORMATION OCH CHEF FÖR INVESTERARRELATIONER

I Skanskas nya strategi är kommunikation ett mycket viktigt område där satsningar internt såväl som externt kommer att prioriteras under de närmaste åren.

Den koncernövergripande kommunikationen kommer att drivas genom Koncernstab Kommunikation med tre enheter, intern/extern information, investerarrelationer samt marknadskommunikation.

Inom affärsområde Sverige kommer dessutom en egen kommunikationsenhet att inrättas.

Intern/extern information
Tor Krusell har fr o m den 1 april utsetts till informationschef och ansvarig för intern/extern information. Han kommer närmast från S-E-Banken/Trygg-Hansa där han har varit chef för extern information. Innan dess var han informationschef för Intels affärsövergripande verksamhet i Europa.

Investerarrelationer
Staffan Schéle har utsetts till chef för investerarrelationer (IR) med bibehållande av sin position som ansvarig för Skanskas Corporate Finance-verksamhet. Erik von Hofsten har utsetts till biträdande IR-chef, med ansvar för Skanskas finansiella externa rapportering. Han har tidigare varit informatör på Skanska.

 

Danderyd den 25 mars 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Cecilia Schön, informationsdirektör tfn 08-753 87 99.