Sök

Örebro Energi köper vattenkraft av Skanska

1996-06-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Örebro Energi AB och Skanska AB har träffat överenskommelse om att Örebro Energi med tillträde vid årsskiftet 96/97 övertar Skanskas vattenkraftsstationer i Kolbäcksån i Dalarna och Västmanland, och Ho-ån i Gästrikland.

PRESSINFORMATION 1996-06-05                             26/96

ÖREBRO ENERGI KÖPER VATTENKRAFT AV SKANSKA

Örebro Energi AB och Skanska AB har träffat överenskommelse om att Örebro Energi med tillträde vid årsskiftet 96/97 övertar Skanskas vattenkraftsstationer i Kolbäcksån i Dalarna och Västmanland, och Ho-ån i Gästrikland.

Totalt ingår nio vattenkraftstationer med en normal årsproduktion på närmare 50 miljoner kilowattimmar.

Någon köpeskilling offentliggörs inte enligt avtal mellan parterna. Resultateffekten för Skanskas del uppgår till någon miljon.

Örebro Energi fullföljer därmed satsningen på att öka andelen vattenbaserad kraftproduktion vilket sker vid sidan av den i dag dominerande biobränslebaserade kraft- och värmeproduktionen i Örebro.

Örebro Energi AB omsätter cirka en miljard kronor och har 380 anställda.

För Skanskas del innebär försäljningen att företaget fortsätter sin koncentration på kärnrörelserna bygg- och fastighetsverksamhet.

Danderyd och Örebro den 5 juni 1996

	SKANSKA AB		ÖREBRO ENERGI AB