Sök

Skanska bygger förbifartsled i Finland för EUR 41 miljoner, cirka 370 miljoner kronor

2011-08-29 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att utforma och bygga förbifartsleden Smedsby mellan Hemstrand, Vasa, och Stormossen i Finland. Kontraktssumman uppgår till EUR 41 miljoner, cirka 370 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Trafikverket i Finland.

Projektet omfattar en 9 kilometer lång fyrfilig vägsträcka, med 13 avfarter och 10 broar. Förbifartsleden Smedsby kommer att vara en del av riksväg 8. Arbetet inleds i september och beräknas vara slutfört i november 2014.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2010 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 6,9 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 2 800 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.