Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2011-01-31 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari 2011 har på aktieägares begäran 20 400 aktier av serie A omvandlats till serie B och på bolagets begäran har 490 000 av serie D omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 603 159 551.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 423 053 072, varav 20 011 831 aktier av serie A, 399 891 241 aktier av serie B och 3 150 000 aktier av serie D.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851