Sök

Skanska bygger ventilationscentraler för tunnelbanan i New York - ordern värd 328 miljoner kronor

2003-01-15 09:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga två ventilationscentraler för tunnelbanan i New York – kontraktet är värt USD 37,8 miljoner,
328 miljoner kronor. Kund är New York City Transit och ordersumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2002.
Uppdraget gäller att bygga två underjordiska fläktcentraler på nedre Manhattan ett par kvarter från Ground Zero.

   Press Release


2003-01-15

 


Skanska bygger ventilationscentraler för tunnelbanan i New York - ordern värd 328 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga två ventilationscentraler för tunnelbanan i New York - kontraktet är värt USD 37,8 miljoner,
328 miljoner kronor. Kund är New York City Transit och ordersumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2002.

Uppdraget gäller att bygga två underjordiska fläktcentraler på nedre Manhattan ett par kvarter från Ground Zero. Den ena fläktanläggningen, belägen vid Park Place får tre ventilationsaggregat på vardera 150 hästkrafter, den andra vid Albany Street får två aggregat på 200 hästkrafter vardera. Anläggningarna ska förstärka ventilationen på tunnelbanans linjer 1 och 9. Skanska USA Civil ansvarar för byggande samt även för de mekaniska och elektriska installationerna.

Projekten är mycket komplicerade eftersom såväl gator och omgivande byggnader som grundvattennivån måste säkras. Dessutom genomkorsas byggplatserna av alla typer av serviceledningar för vatten, avlopp, gas, värme, el och tele. Dessa ska vara i drift under hela byggtiden, vilket säkras genom temporära lösningar. 

Båda projekten inleds omgående och utförs parallellt för att slutföras på 23 månader. Arbetena i gatuplanet i korsningarna Park Place/West Broadway och Albany Street/ Greenwich Street ska avslutas på 16 månader.

Uppdragen genomförs av Skanska USA Civils enheter Slattery Skanska och Gottlieb Skanska som tidigare utfört ett antal liknande projekt i New York.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska,
tel +1 718 767 26 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38