Sök

Valberedning inför årsstämma 2007 i Skanska AB

2006-10-02 13:04 CET
Pressmeddelande

I enlighet med beslut på Skanskas bolagsstämma har styrelsens ordförande begärt att de fem röstmässigt största aktieägarna ska utse varsin ledamot som tillsammans med honom ska utgöra valberedning. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på årsstämman 2007.