Sök

Skanska bygger rådhus och skola i Tromsö för totalt 340 miljoner kronor

2003-03-14 09:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat två kontrakt med Tromsö kommun i Nordnorge. Uppdragen är tillsammans värda 340 miljoner kronor, NOK 290 miljoner. Kontrakten inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2003.
Skanska ska bygga ett nytt kommunalt centrum med rådhus, bibliotek och biograf omfattande totalt 18.400 kvm mitt i Tromsö. Bygget inleds i vår och ska stå färdigt sommaren 2005. Kontraktet är värt NOK 182 miljoner.

   Press Release


2003-03-14

 


Skanska bygger rådhus och skola i Tromsö för totalt 340 miljoner kronor

Skanska har tecknat två kontrakt med Tromsö kommun i Nordnorge. Uppdragen är tillsammans värda 340 miljoner kronor, NOK 290 miljoner. Kontrakten inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2003.

Skanska ska bygga ett nytt kommunalt centrum med rådhus, bibliotek och biograf omfattande totalt 18.400 kvm mitt i Tromsö. Bygget inleds i vår och ska stå färdigt sommaren 2005. Kontraktet är värt NOK 182 miljoner. 

Det andra nya kontraktet med Tromsö kommun gäller högstadieskolan Mortensens Ungdomsskole. Projektet är värt NOK 108 miljoner och omfattar 7.800 kvm som ska färdigställas sommaren 2004.

Projekten genomförs av Selmer Skanska som är Norges största byggföretag med en omsättning 2002 på 8,5 miljarder svenska kronor. Vid senaste årsskiftet uppgick orderstocken till 6,1 miljarder svenska kronor. Bolaget har 4.700 anställda.     

Illustration för publicering finns på adress:  www.skanska.se/tromso

___________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Pia Farstad, informationschef, Selmer Skanska,
tel +47 22 03 06 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38