Sök

Skanska får två nya uppdrag i New York totalt värda 65 miljoner dollar, ca 675 miljoner kronor

2001-09-04 11:02 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Gottlieb Skanska och Slattery Skanska har fått två nya uppdrag i New York City. Det ena uppdraget är värt 33,8 miljoner USD, ca 350 miljoner kronor, och gäller renovering av tunnelbanestationen DeKalb Avenue. Det andra gäller en uppgradering av reningsverket North River för 31 miljoner USD, ca 325 miljoner kronor.

Press Release


2001-09-04


Skanska får två nya uppdrag i New York totalt värda 65 miljoner dollar, ca 675 miljoner kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Gottlieb Skanska och Slattery Skanska har fått två nya uppdrag i New York City. Det ena uppdraget är värt 33,8 miljoner USD, ca 350 miljoner kronor, och gäller renovering av tunnelbanestationen DeKalb Avenue. Det andra gäller en uppgradering av reningsverket North River för 31 miljoner USD, ca 325 miljoner kronor.

Vid DeKalb Avenue Station i Brooklyn genomförs en totalrenovering av hela anläggningen, såväl funktionellt som estetiskt. Projektet omfattar allt från nya entréer, hissar, trappor och passager till en allmän förnyelse av stationens inre miljö. Därutöver ingår en uppgradering av elinstallationerna. Projektet, som är värt
350 miljoner kronor, genomförs av Gottlieb Skanska och Slattery Skanska i ett 70/30-konsortium. Projektet inleds omgående för att avslutas inom 38 månader. Kund är New York City Transit, som sedan åtskilliga år är en återkommande kund till Skanska.

Gottlieb Skanska ska även genomföra en allmän renovering och uppgradering av avloppsreningsverket North River för ca 325 miljoner kronor. Projektet innefattar såväl stål- och betongarbeten som upphandling och installation av mekanisk utrustning, inklusive system för gasrening och processtyrning. Därutöver ingår att bygga och installera ett nytt system för anläggningens kemikaliehantering. Gottlieb Skanska ska även svara för testkörning och intrimning av de nya installationerna. Projektet inleds omgående för att vara avslutat inom 36 månader. Kunden, New York Citys miljöskyddsmyndighet, NYC Department of Environmental Protection, är ännu en återkommande kund till Skanska.

North River-verket i Hudsonfloden byggdes ursprungligen av Slattery Skanska 1988. Anläggningen betjänar västra Manhattan och har en maximal kapacitet för rening av 1,3 miljarder liter per dygn.

Skanskas verksamhet i USA har en orderstock på totalt 106 miljarder kronor. Under
årets första sex månader ökade orderstocken med 49 procent. Skanskas amerikanska verksamhet har därmed säkrat uppdrag motsvarande nära två års produktion.  ____________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Joseph M. LoCurto, VD Gottlieb Skanska, 
tel +1 516 872 5700

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47