Sök

Skanskas halvårsrapport, januari - juni 1998

1998-08-27 00:00 CET
Pressmeddelande

- Den stora ökningen av orderingången och den positiva utvecklingen av resultatet i rörelsen visar att vi är på rätt väg i vår fokusering på kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och projektutveckling, säger Skanskas koncernchef Claes Björk i en kommentar till koncernens halvårsrapport.

SKANSKAS HALVÅRSRAPPORT                              63/98JANUARI-JUNI 1998

 

ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 34 PROCENT

 

Highlights (exklusive Drott):

* Orderingången ökade till 42 803 Mkr (32 051)* Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 28 961 Mkr (24 061)* Rörelseresultatet ökade till 2 719 Mkr (974)* Mer än två tredjedelar av orderingången utanför Sverige

- Den stora ökningen av orderingången och den positiva utvecklingen av resultatet i rörelsen visar att vi är på rätt väg i vår fokusering på kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och projektutveckling, säger Skanskas koncernchef Claes Björk i en kommentar till koncernens halvårsrapport.

- Koncernens internationalisering fortsätter att öka - i första hand tack vare en god orderingång i USA, Finland, Ryssland och Danmark. Mer än två tredjedelar av orderingången under första halvåret har avsett marknader utanför Sverige och Skanska USA är nu vårt omsättningsmässigt största affärsområde, fortsätter Claes Björk.

- Genom den pågående strukturförändringen i vår svenska byggverksamhet, räknar vi med att vara ännu bättre positionerade när den svenska byggmarknaden vänder uppåt på allvar, säger Claes Björk. Ännu är det dock för tidigt att med säkerhet tala om något trendbrott, även om vi under andra kvartalet har sett en viss uppgång inom husbyggandet.

- Inom projektutvecklingsverksamheten har vi flera intressanta pågående projekt. Det är i den här typen av engagemang som vi till fullo kan utnyttja koncernens unika, samlade kompetens, lokala marknadsnärvaro och finansiella styrka, konstaterar Claes Björk.

- Jag är optimistisk inför utvecklingen under resten av året. Bortsett från vinster från försäljningar av aktier och andra jämförelsestörande poster, räknar jag för helåret 1998 med ett högre resultat i rörelsen än föregående år, säger Claes Björk avslutningsvis.

 

Danderyd den 27 augusti 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, tel. 08-753 87 99
Staffan Schéle, Investor Relations, Skanska AB, tel. 08-753 82 72
Erik von Hofsten, Investor Relations, Skanska AB, tel. 08-753 86 82

Bifogad: Skanskas halvårsrapport för januari-juni 1998