Sök

Skanska beslutar om tvångsinlösen i Selmer

2000-08-16 12:55 CET
Pressmeddelande

Perioden för Skanskas offentliga erbjudande om att förvärva alla aktierna i Selmer ASA har gått ut och kommer inte att förlängas. Skanska är nu ägare av 99,6 procent av aktierna i Selmer.
Skanska har beslutat att förvärva alla utestående aktier i Selmer som ej ägs av Skanska genom tvångsinlösen. Minoritetsaktieägarna erbjuds härvid NOK 110 per aktie i inlösen, vilket motsvarar priset som Skanska betalat under tiden för det offentliga erbjudandet.

Press Release

 

2000-08-16   Skanska beslutar om tvångsinlösen i Selmer   Perioden för Skanskas offentliga erbjudande om att förvärva alla aktierna i Selmer ASA har gått ut och kommer inte att förlängas. Skanska är nu ägare av 99,6 procent av aktierna i Selmer. Skanska har beslutat att förvärva alla utestående aktier i Selmer som ej ägs av Skanska genom tvångsinlösen. Minoritetsaktieägarna erbjuds härvid NOK 110 per aktie i inlösen, vilket motsvarar priset som Skanska betalat under tiden för det offentliga erbjudandet. Minoritetsaktieägarna kan före 31 oktober 2000 invända mot eller avböja erbjudandet. _____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel 08-753 88 00