Sök

Skanska förlänger erbjudandet avseende Selmer

2000-05-29 15:59 CET
Pressmeddelande

Skanska har i dag tillkännagett att erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Selmer ASA förlängs till fredagen den 9 juni 2000 kl. 16.00 norsk tid. Accepthandlingarna ska således vara Den norske Bank (DnB) Verdipapirservice (fax +47 22 48 29 80) i Oslo tillhanda före denna tidpunkt.

Press Release  

2000-05-29   Skanska förlänger erbjudandet avseende Selmer   Skanska har i dag tillkännagett att erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Selmer ASA förlängs till fredagen den 9 juni 2000 kl. 16.00 norsk tid. Accepthandlingarna ska således vara Den norske Bank (DnB) Verdipapirservice (fax +47 22 48 29 80) i Oslo tillhanda före denna tidpunkt. _______________________________________ För ytterligare information, kontakta: Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel 08-753 88 00