Sök

Skanska och Costain bygger Crossrail-station i London

2011-07-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska och Costain har fått i uppdrag att ansvara för bygget av Crossrail Paddington Station. Projektet kommer att genomföras i ett joint venture där Skanskas andel är 50 procent. Kontraktssumman uppgår till runt 150 miljoner pund och värdet på Skanskas andel motsvarar 75 miljoner pund, cirka 770 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för tredje kvartalet.

Nya Crossrail Paddington Station är den första stationen som byggs i det brittiska järnvägsprojektet Crossrail, som ska länka samman västra och östra London. Den nya stationen i Paddington har designats för att maximera utrymmet och samtidigt bevara historiska inslag från huvudstationen i Paddington. Arbetet inleds omgående och beräknas vara slutfört 2018.

Skanska UK med cirka 4 500 medarbetare hade 2010 intäkter som uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.