Sök

Stor markaffär mellan Solna stad och Skanska

1996-03-12 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med Solna stad om förvärv av ett centralt beläget markområde vid Haga Norra på västra sidan av E4:n i Solna, norr om Stockholm. Förvärvssumman uppgår till 110 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1996-03-12                             16/96

Stor markaffär mellan Solna stad och Skanska

Skanska har tecknat ett avtal med Solna stad om förvärv av ett centralt beläget markområde vid Haga Norra på västra sidan av E4:n i Solna, norr om Stockholm. Förvärvssumman uppgår till 110 miljoner kronor.

Markområdet utgör en del av Brahelundsområdet (se bifogad karta), vilket avses bebyggas med ca 200 bostadslägenheter och drygt 1.000 kontorsarbetsplatser. Kontoren kommer att utgöra en effektiv bullerskärm mellan den starkt trafikerade Frösundaleden och äldre befintlig bostadsbebyggelse. Den gamla Råsundavägen kommer därmed i framtiden att bli en skyddad och trivsam lokalgata.

Ett gemensamt planarbete skall omgående inledas med sikte på byggstart under 1997. Solna stad har i diskussionerna med Skanska betonat att såväl planarbete som kommande projektering och byggande skall ske med största möjliga hänsyn till den närbelägna nationalstadsparkens känsliga natur- och kulturvärden.

Danderyd och Solna den 12 mars 1996

SKANSKA AB SOLNA STAD


För ytterligare information kontakta:
Olof Johansson, VD Skanska Fastigheter Stockholm AB,
telefon 08-753 80 18
K G Svensson, kommunstyrelsens ordförande Solna stad,
telefon 08-83 30 01