Sök

Skanska över 95 procent i Skåne-Gripen

1996-08-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har över 95 procent i Skåne-Gripen och fullföljer erbjudandet, som förlängs till den 23 augusti 1996.

PRESSINFORMATION 1996-08-13                             30/96

SKANSKA ÖVER 95 PROCENT I SKÅNE-GRIPEN

Skanska har över 95 procent i Skåne-Gripen och fullföljer erbjudandet, som förlängs till den 23 augusti 1996.

Skanskas erbjudande till aktieägarna i Skåne-Gripen har accepterats i sådan utsträckning att Skanska, tillsammans med tidigare offentliggjort innehav, nu har 6.322.908 stamaktier av serie A, 18.465.137 stamaktier av serie B samt 7.223.146 bonusaktier, sammanlagt motsvarande 95,8 procent av aktierna och 97,4 procent av rösterna i bolaget. Skanska har därmed beslutat att fullfölja erbjudandet till Skåne-Gripens aktieägare. Från och med den 21 augusti 1996 kommer likvid att redovisas.

För att underlätta för de aktieägare i Skåne-Gripen som inte inlämnat sin anmälan under ordinarie anmälningstid, men som nu önskar göra det, har Skanska beslutat att förlänga erbjudandet till och med den 23 augusti 1996. Likvid för dessa aktier beräknas kunna redovisas från och med den 30 augusti 1996. Skanska avser därefter att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Skåne-Gripen.

Danderyd den 13 augusti 1996

SKANSKA AB (publ)