Sök

Skanskas tremånadersrapport januari - mars 1998

1998-04-29 00:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

- Den mycket starka ökningen i orderingång är mycket glädjande, säger Skanskas koncernchef Claes Björk i en kommentar till koncernens tremånadersrapport. Ökningen ligger främst i USA och Finland och understryker värdet av vår internationalisering.

PRESSINFORMATION 1998-04-29                             32/98

SKANSKAS TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI-MARS 1998

* Orderingången ökade med 32 procent till 19 290 Mkr (14 608)
* Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 13 584 Mkr (10 681)
* Rörelseresultatet ökade till 945 Mkr (536)
* Resultatet efter finansnetto ökade till 1 436 Mkr (409)

- Den mycket starka ökningen i orderingång är mycket glädjande, säger Skanskas koncernchef Claes Björk i en kommentar till koncernens tremånadersrapport. Ökningen ligger främst i USA och Finland och understryker värdet av vår internationalisering.

- Den svenska fastighetsmarknaden utvecklas starkt, konstaterar Claes Björk vidare, och under perioden har vi sålt färdigutvecklade fastighetsprojekt med gott resultat. Under första kvartalet sålde vi även våra återstående aktier i Sandvik och gjorde en bra affär. Försäljningen är ett led i vår strategi, där vi nu ökar fokuseringen på vår kärnverksamhet.

- Resultatet i byggrörelsen är normalt svagt under första kvartalet, men totalt sett är jämförbart resultat i rörelsen i nivå med förra året, konstaterar Claes Björk vidare. I Sverige har vi redan hunnit en bra bit på väg i den pågående strukturförändringen, som syftar till att skapa en kostnadseffektivare täckning av våra lokala marknader, med full effekt nästa år.

- Skanska är idag ett kunskapsföretag som verkar i byggprocessens alla led och uppdraget att bygga en tågförbindelse mellan Kennedy-flygplatsen och Manhattan i New York som vi fick för ett par veckor sedan är ett exempel på detta, konstaterar Claes Björk vidare. Skanskas del av kontraktet är på närmare fem miljarder kronor och är den största enskilda ordern någonsin för oss.

- Det är just i den här typen av stora avancerade projekt som vi verkligen kan utnyttja hela vår kompetens och vår finansiella styrka. Vi hoppas naturligtvis att detta projekt ska följas av fler av liknande typ, både i USA och på andra marknader, avslutar Claes Björk.

 

Danderyd den 29 april 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, tel. 08-753 87 99
Staffan Schéle, Investor Relations, Skanska AB, tel. 08-753 82 72
Erik von Hofsten, Investor Relations, Skanska AB, tel. 08-753 86 82

 

Bifogad:Skanskas tremånadersrapport för januari-mars 1998