Sök

Två nya medlemmar i Skanskas koncernledning

2009-09-11 08:32 CET
Pressmeddelande

Roman Wieczorek, idag VD för Skanska Polen, och Mats Williamson, idag VD för Skanska UK, utses till vice VD och nya medlemmar av Skanskas koncernledning (Senior Executive Team, SET).

Petter Eiken, vice VD i Skanska, medlem av koncernledningen och tillförordnad VD för Skanska Norge, kommer nu att permanent ta över VD-posten i Skanska Norge. Thomas Alm, vice VD och medlem av koncernledningen, får rollen som direktör för Risk Management i Skanska, en nyinrättad post i koncernen.