Sök

Ny vice VD med ansvar för byggenheterna i Norden och ny verkställande direktör i Skanska Norge

2013-11-08 08:00 CET
Pressmeddelande

Anders Danielsson har utsetts till vVD och ny medlem i Skanskas Senior Executive Team, SET. Anders kommer i SET att ansvara för de nordiska byggenheterna, Skanska Sverige, Skanska Norge och Skanska Finland.

Anders Danielsson är för närvarande verkställande direktör i Skanska Norge. Han har arbetat i företaget i 22 år och har omfattande erfarenhet från många olika roller före sin nuvarande befattning.

– Anders har lång erfarenhet av att leda stora organisationer och goda meriter från utveckling av lönsamma verksamheter. Tillsammans med hans värderingar, kundorientering och skicklighet inom kommunikation och ledarskap är han mycket lämpad att leda Skanska framåt som en medlem i SET, säger Johan Karlström, VD och koncernchef i Skanska.

Anders Danielsson kommer att efterträdas i sin nuvarande befattning som verkställande direktör i Skanska Norge av Ståle Rød, som i dag ingår i ledningsgruppen för Skanska Norge.

Andra förändringar i SET:

Claes Larsson, vVD Skanska, tar ansvar för alla enheter inom kommersiell utveckling i Skanska.

Mats Williamson, vVD Skanska, tar ansvar för Skanska Latin America utöver Skanska UK och Skanska Infrastructure Development.

Mike McNally, vVD Skanska, kommer att koncentrera sig helt på byggenheterna i USA, en marknad där Skanska ser stora möjligheter.

Richard Hultin har bestämt sig för att lämna SET och ta sig an rollen som Senior Advisor Business Development. Richard kommer att fokusera på stora projekt I Sverige, med mer än ett verksamhetsområde, och kommer att rapportera till Anders Danielsson.

– Jag vill tacka Richard för hans värdefulla bidrag, både till att vända verksamheten med bostadsutveckling I Norden och till att etablera Skanska som en ledande aktör på den centraleuropeiska marknaden för kommersiella fastigheter. Med Richards affärssinne och omfattande erfarenhet kommer han att tillföra stor kraft till våra affärsverksamheter i Sverige, säger Johan Karlström.

Alla förändringar träder i kraft den 8 november 2013.