Sök

Skanska går in i brittiska Costain och tecknar världsomfattande samarbetsavtal

1997-10-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har beslutat gå in som delägare i det brittiska byggbolaget Costain samtidigt som ett världsomfattande samarbetsavtal tecknats avseende större projekt. Costain-koncernen omsätter cirka nio miljarder kronor och har ett gott anseende för sin tekniska kompetens på den brittiska och internationella byggmarknaden.

PRESSINFORMATION 1997-10-13                             69/97

SKANSKA GÅR IN I BRITTISKA COSTAIN OCH TECKNAR VÄRLDSOMFATTANDE SAMARBETSAVTAL

Skanska har beslutat gå in som delägare i det brittiska byggbolaget Costain samtidigt som ett världsomfattande samarbetsavtal tecknats avseende större projekt. Costain-koncernen omsätter cirka nio miljarder kronor och har ett gott anseende för sin tekniska kompetens på den brittiska och internationella byggmarknaden.

Skanska förvärvar initialt aktier motsvarande drygt sju procent av aktiekapitalet i Costain och erhåller vidare option att inom en treårsperiod öka sin ägarandel till 40 procent. Den initiala investeringen tecknas till en kurs på 40 pence per aktie medan snittpriset vid utnyttjande av optionen blir 45 pence.

Skanska erhåller dessutom rätt att under sex år delta på 50/50-basis i alla Costains byggprojekt över 250 miljoner kronor över hela världen. Costain har under den senaste sexårsperioden deltagit i sådana projekt till ett totalt värde om cirka 50 miljarder kronor. Avtalet ger Costain motsvarande rätt att tillsammans med Skanska delta i anbudsgivning för projekt över 250 miljoner kronor i Storbritannien.

Skanskas investering för aktieposten, optionen och joint-venture-avtalet blir cirka 120 miljoner kronor.

- För Skanska innebär detta ytterligare ett steg i vår internationalisering och möjlighet att inom några år expandera på en för Skanska attraktiv marknad, kommenterar Skanskas VD Claes Björk.

- Vi har också god erfarenhet av samarbetet med Costain i våra pågående engelska projekt och jag är övertygad om att ett fördjupat samarbete skall bli gynnsamt för alla, fortsätter Claes Björk.

Skanska och Costain har under de senaste åren haft ett framgångsrikt projektsamarbete på den brittiska marknaden. Uppförandet av Bridgend-fängelset i Wales håller på att avslutas före tidtabell och ett hotellprojekt i Manchester för Radisson SAS pågår. Samarbetet väntas också komma att ge värdefulla kontakter med två av Costains ägare, Intria och Kharafi, bägge med verksamhet på för Skanska intressanta marknader. Intria är ett malaysiskt investmentbolag med intressen i bland annat privatfinansierade infrastrukturprojekt. Kharafi är en företagsgrupp baserad i Kuwait med omfattande byggverksamhet i Mellersta Östern och i Afrika.

Costain, som varit verksam som byggare i över hundra år, har fått sin finansiella ställning försvagad under senare år huvudsakligen till följd av ett antal olönsamma investeringar utanför bolagets kärn-verksamhet. Dessa investeringar är nu avvecklade och bolaget fokuseras helt på byggverksamhet.

Inklusive Skanskas investering på 120 miljoner kronor tillförs Costain cirka 600 miljoner kronor i nytt kapital (varav en del utgörs av konvertering av banklån till eget kapital).

En extra bolagsstämma i Costain den 3 november kommer att behandla förslaget om nyemission, som stöds av ägare representerande 77 procent av rösterna i bolaget.

Fakta om Costain

Brittiska Costain Group är ett internationellt anläggnings- och byggföretag med en stor teknisk kompetens som baseras på mer än 130 års erfarenhet.

Företaget har spelat en nyckelroll i några av världens största och mest krävande anläggnings- och byggprojekt. Som exempel kan nämnas det jättelika konstgjorda vågskyddet i Themsen, tunneln under engelska kanalen, Hongkongs nya flygplats och världens längsta tåg- och vägbro - Tsing Ma-bron i Hongkong.

Costain omsatte nio miljarder kronor under 1996 varav ungefär hälften från projekt utanför Storbritannien.

Costain fokuserar nu på att utveckla sitt tekniska kunnande och sin byggverksamhet på marknader där man idag har särskild expertis. Den framtida strategin bygger på ett engagemang för att stärka sina positioner på de lokala marknaderna i Storbritannien, Sydostasien, Mellanöstern och Sydafrika.

Costain är indelat i sex divisioner varav tre är baserade i Storbritannien och tre på utländska nyckelmarknader. Över 8.000 personer är anställda i koncernen varav tre fjärdedelar är baserade utomlands.

 

Danderyd den 13 oktober 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information