Sök

Skanska får brouppdrag i Norge värt 478 miljoner kronor

2003-11-20 10:00 CET
Pressmeddelande

Skanska ska bygga en ny bro på E18 vid Drammen utanför Oslo. Kund är Statens Vegvesen. Kontraktet som är värt 478 miljoner kronor, NOK 435 miljoner, inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2003.

   Pressrelease

 

2003-11-20

 

Skanska får brouppdrag i Norge värt 478 miljoner kronor

Skanska ska bygga en ny bro på E18 vid Drammen utanför Oslo. Kund är Statens Vegvesen. Kontraktet som är värt 478 miljoner kronor, NOK 435 miljoner, inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2003.

Projektet omfattar en 1.900 meter lång motorvägsbro som byggs vid sidan om den befintliga bron. I uppdraget ingår även att renovera den gamla bron.

Arbetet inleds i december. Den nya bron ska vara klar hösten 2005. Därefter inleds upprustningen av den befintliga bron som ska vara färdig i december 2006. Totalt får då E18-bron över Drammen-älven fyra körfält.

Säkerhet och kvalitet i genomförandet av projektet var viktiga faktorer för kundens val av Skanska Norge.

Skanska Norge, tidigare Selmer Skanska som sedan 2000 ingår i Skanska, har en lång tradition som brobyggare, inte minst i Drammen där detta blir det fjärde broprojektet. På 30-talet byggde man den första Drammenbron som också innebar ett genombrott för armerad betong i Norge. Därefter har bolaget även byggt den andra och tredje Drammenbron på 60- och 70-talen.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Jonny Hermansen, projektchef, Skanska Norge,
tel +47 22 03 07 27 eller mobil +47 92 25 11 42