Sök

Skanska bygger nytt Sverigekontor till Nokia för 330 Mkr

1999-02-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Hus utvecklar och bygger en modern kontorsfastighet på cirka - 23 000 kvadratmeter i kvarteret Helgafjäll 6, Kista.

PRESSINFORMATION 1999-02-05                             15/99

Skanska bygger nytt Sverigekontor till Nokia för 330 Mkr

Skanska Hus utvecklar och bygger en modern kontorsfastighet på cirka - 23 000 kvadratmeter i kvarteret Helgafjäll 6, Kista.

Skanskas entreprenadkontrakt är värt omkring 330 miljoner kronor. Kund är fastighetsbolaget Drott.

Drott har tecknat en principöverenskommelse med Nokia om ett tioårigt hyreskontrakt för två tredjedelar av kontorsytorna. Nokia har vidare option att hyra den resterande tredjedelen av fastigheten.

Möjligheten att utveckla ett nytt Sverigekontor för Nokia på den aktuella adressen i Kista initierades av Skanska Projektutveckling och Fastigheter. Tomträtten har sedermera förvärvats av Drott.

- Det här är ett projekt som illustrerar vår vilja att ligga i frontlinjen för utvecklingen av moderna kontorsprojekt i tillväxtregionerna, säger Lennart Daleke, regionchef Skanska Hus, Stockholm.

Stockholms Stad har påbörjat arbetet med ny detaljplan för den aktuella fastigheten. Planen beräknas vara klar i juni 1999 och därefter kan byggstart ske. Projektet beräknas stå färdigt under senare delen av 2000.

 

Stockholm 990205

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information:
Lennart Daleke, regionchef Skanska Hus, Stockholm: 08-753 80 00
Olof Johansson, chef Projektutveckling Sverige: 08-753 80 00
Lisa Lindh, informationschef Skanska Sverige: 040-14 41 41