Sök

Skanska skriver kontrakt om att bygga ut destillationsanläggning i Brasilien, värt cirka 347 miljoner kronor

2013-09-27 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett kontrakt om att bygga ut en anläggning för atmosfärisk vakuumdestillation i Brasilien åt en konfidentiell kund. Kontraktet är ett joint venture med två lokala företag. Kontraktet är värt totalt BRL 278 M, cirka 868 miljoner kronor, varav Skanskas del är 40 procent, det vill säga BRL 111 M, cirka 347 miljoner kronor. Detta kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA för tredje kvartalet 2013.

Joint venture-bolagen kommer bland annat att ansvara för den elektromekaniska monteringen av kundens UHOS-utrustning (Ultra Heavy Over Size); nedkylning och konservering av anläggningen och teknisk assistans och intrimning vid igångsättande av anläggningen för atmosfärisk vakuumdestillation.

Arbetet har redan börjat och projektet beräknas vara avslutat under det fjärde kvartalet 2016. Omkring 1 300 personer kommer att vara involverade i projektet under dess intensivaste fas.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi-, olje- och gasindustrin. 2012 hade affärsenheten cirka 13 000 medarbetare och intäkter på cirka 8,2 miljarder kronor.