Sök

Skanska renoverar reningsverk i New York för 325 miljoner kronor

2005-02-22 09:02 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att renovera och uppgradera ett av New Yorks största reningsverk. Kontraktssumman uppgår till 325 miljoner kronor, USD 46,6 miljoner, och inkluderas orderingången för det första kvartalet 2005. Kund är New Yorks miljömyndighet, New York City Department of Environmental Protection.

   Pressrelease

2005-02-22

Skanska renoverar reningsverk i New York för 325 miljoner kronor


Skanska har fått uppdraget att renovera och uppgradera ett av New Yorks största reningsverk. Kontraktssumman uppgår till 325 miljoner kronor, USD 46,6 miljoner, och inkluderas orderingången för det första kvartalet 2005. Kund är New Yorks miljömyndighet, New York City Department of Environmental Protection.

Uppdraget gäller North River Water Pollution Control Plant och innebär en omfattande ombyggnad av reningsverket inkluderande bl a luftningsanläggning, sedimenteringsbassäng och slambehandlingsanläggning. Skanska ska ansvara för såväl rivnings- och byggarbete som inköp, installationer och igångsättning av de uppgraderade delarna.
 
Eftersom ombyggnaden ska ske medan verket är i full drift kommer projektet att genomföras i ett flertal etapper. Projektet innefattar därför även en rad temporära installationer.

Arbetet inleds i mars i år och ska slutföras i februari 2009.

Avloppsreningsverket North River Water Pollution Control Plant byggdes ursprungligen av Slattery Skanska 1987. Reningsverket som betjänar ungefär halva Manhattan byggdes på en plattform stödd på pålar i Hudson-floden. Överbyggnaden har förvandlats till ett grönområde med en allmän parkanläggning samt idrotts- och lekplatser.

Projektet genomförs av Skanska USA Civil's enhet Gottlieb Skanska. Skanska USA Civil är inriktad på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar, energi samt anläggningar för kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.500 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året ca 12 miljarder kronor.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Anna Wenner, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 99