Sök

Skanska har sålt samtliga sina aktier i Nobia

2003-06-18 10:30 CET
Pressmeddelande

Skanska AB har idag sålt samtliga sina aktier i Nobia AB. Försäljningen omfattar 7 203 549 aktier, motsvarande 12,5 procent av kapitalet och rösterna i Nobia.
Skanska erhöll aktierna i Nobia som likvid för aktierna i Poggenpohl, vilka avyttrades till Nobia i slutet av år 2000. En fjärdedel av Skanskas aktier i Nobia såldes i samband med börsnoteringen av Nobia 2002. Försäljningen av resterande aktier i Nobia är därmed ett naturligt steg i försäljningen av rörelsefrämmande tillgångar.
Aktieförsäljningen generar en intäkt på 417 miljon kronor efter avdrag av försäljningsomkostnader.

 Press Release


2003-06-18

 

Skanska har sålt samtliga sina aktier i Nobia

Skanska AB har idag sålt samtliga sina aktier i Nobia AB. Försäljningen omfattar 7 203 549 aktier, motsvarande 12,5 procent av kapitalet och rösterna i Nobia.

Skanska erhöll aktierna i Nobia som likvid för aktierna i Poggenpohl, vilka avyttrades till Nobia i slutet av år 2000. En fjärdedel av Skanskas aktier i Nobia såldes i samband med börsnoteringen av Nobia 2002. Försäljningen av resterande aktier i Nobia är därmed ett naturligt steg i försäljningen av rörelsefrämmande tillgångar.

Aktieförsäljningen generar en intäkt på 417 miljon kronor efter avdrag av försäljningsomkostnader. Aktierna har sålts till ett antal institutionella investerare i Sverige och utlandet. Genom försäljningen gör Skanska en reavinst om cirka 14 miljoner kronor som kommer att redovisas i "övriga finansiella poster" i det andra kvartalet 2003.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 86