Sök

Skanskas största order någonsin i USA

1997-01-10 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har nu hemfört sin största order någonsin - en motorvägsetapp i Boston för 398 miljoner dollar, vilket motsvarar närmare 2,8 miljarder kronor.

PRESSINFORMATION 1997-01-10                             03/97

SKANSKAS STÖRSTA ORDER NÅGONSIN I USA

Skanska har nu hemfört sin största order någonsin - en motorvägsetapp i Boston för 398 miljoner dollar, vilket motsvarar närmare 2,8 miljarder kronor.

Det är dotterbolaget Slattery som hemfört ännu en etapp i den gigantiska motorvägsutbyggnaden "The Central Artery" i Boston tillsammans med tre andra företag. Slattery är sponsor i konsortiet med en tredjedel av projektsumman.

Det nya kontraktet omfattar såväl komplicerade flervåningskorsningar som tunnelkonstruktioner.

- Ordern är mycket glädjande och ytterligare ett bevis på Skanskas konkurrensstyrka på infrastruk-tursidan också här i USA, kommenterar en glad USA-chef Claes Björk den nya ordern.

Skanskas totala orderstock i USA uppgår därmed till 3 miljarder dollar, ca 21 miljarder kronor.


Danderyd den 10 januari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information