Sök

Skanska och Saab Aerospace tecknar femårigt serviceavtal värt en halv miljard kronor

2003-05-19 09:20 CET
Pressmeddelande

Skanska och Saab Aerospace har tecknat ett femårigt facilities management-kontrakt värt totalt 500 miljoner kronor. Avtalet innebär att Skanska tar över ansvaret för fastighetsservicen vid Saab Aerospaces anläggningar i Linköping där bl.a Jas Gripen utvecklas och byggs.
Övertagandet sker första september i år. 400 miljoner kronor inkluderas i orderingången för årets andra kvartal. 62 personer inom Saab Aerospaces serviceenheter får anställning inom Skanska Services.

   Press Release


2003-05-19

 

 

Skanska och Saab Aerospace tecknar femårigt serviceavtal värt en halv miljard kronor

Skanska och Saab Aerospace har tecknat ett femårigt facilities management-kontrakt värt totalt 500 miljoner kronor. Avtalet innebär att Skanska tar över ansvaret för fastighetsservicen vid Saab Aerospaces anläggningar i Linköping där bl.a Jas Gripen utvecklas och byggs.

Övertagandet sker första september i år. 400 miljoner kronor inkluderas i orderingången för årets andra kvartal. 62 personer inom Saab Aerospaces serviceenheter får anställning inom Skanska Services.

Skanska tar ett helhetsansvar för fastighetsservicen vid anläggningarna i Linköping. Uppdraget omfattar lokalplanering samt drift- och underhåll av såväl kontorsfastigheter som produktionsanläggningar. Bland annat ingår ansvaret för de fysiska el-, tele- och datanäten med tillhörande el-förråd.

-  Vi är stolta över detta förtroende från Saab Aerospace. Tillsammans med de nya medarbetarna ska vi nu fortsätta att utveckla vår service för Saab. Facilities management-tjänster är en viktig och växande del i Skanskas kärnverksamhet, säger Mats Jönsson, VD för Skanska Services.

-  Vi har stort förtroende för att Skanska ska bidra till att sänka kostnaderna genom att höja effektiviteten och flexibiliteten när det gäller vår service. Samtidigt skärper vi fokuseringen på vår egen kärnverksamhet, säger Kjell Johnsson, Vice President, Facilities and Services, Saab Aerospace.

Saab Aerospaces Anläggningar i Linköping omfattar 375.000 kvm lokalytor i 150 byggnader och markytor på 2,5 miljoner kvm. Cirka 6.000 personer arbetar i kontors- och industrilokalerna inom området. Huvuddelen av verksamheten gäller tillverkning och utveckling av JAS Gripen och delar av Airbus nya superjumbo A380. Här finns även Saab Bofors Dynamics och ett mindre antal externa företag.

Skanska har arbetat med facilities management sedan 1998 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 1.600 och omsättningen uppgår till cirka SEK 2,5 miljarder kronor. Bland kunderna finns Amersham, Ericsson, HP, Philips, Pfizer, Volvo Car Corporation, SAAB Automobile, Scania och Volvo Lastvagnar. 

____________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Staffan Ebenfelt, VD Skanska Facilities Management AB,
tel 08-504 35037
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38