Sök

Skanska - Bokslutskommuniké 1999

2000-02-24 13:10 CET
Pressmeddelande

Skanska presenterar följande resultat för 1999: * Orderingången ökade med 25 procent till 96 894 Mkr (77 383) *
Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 79 128 Mkr (62 435) * Resultatet i rörelsen, brutto, ökade med 61 procent till 2 259 Mkr (1 407) * Vinsten per aktie uppgick till SEK 37,6 (24,4) * Förslag till ordinarie utdelning om SEK 12 per aktie (12) * Förslag till extra utdelning om SEK 4 per aktie - Som helhet blev 1999 ett mycket bra år för Skanska, säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till koncernens bokslutskommuniké.