Sök

Skanska lämnar över motorväg i Finland

2012-08-30 15:00 CET
Pressmeddelande

Idag lämnar Skanska, genom bolaget Tieyhtiö Nelostie, i enlighet med avtal över motorvägen mellan Träskända och Lahti till det finska Trafikverket. Skanska tecknade 1997 ett 15-årigt avtal om planering, finansiering, byggande samt drift och underhåll av motorvägen. Nu när avtalet går ut överlämnas vägen till Trafikverket utan ersättning och i överenskommet skick.

Projektet var det första privatfinansierade motorvägsbygget i Norden. Finska vägverket har beräknat att vägen sparar 20-30 miljoner Euro av samhällets medel årligen, i form av färre olyckor och snabbare framkomlighet.