Sök

Skanska förvärvar det amerikanska byggföretaget Alex J. Etkin Inc.

1999-06-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska expanderar i mellanvästern i USA genom att förvärva samtliga aktier i det amerikanska byggföretaget Alex J. Etkin Inc.

PRESSINFORMATION 1999-06-22                            56/99

Skanska förvärvar det amerikanska byggföretaget Alex J. Etkin Inc.

Skanska expanderar i mellanvästern i USA genom att förvärva samtliga aktier i det amerikanska byggföretaget Alex J. Etkin Inc.

Köpeskillingen uppgår till 13 MUSD, ca 109 miljoner kronor. Bolaget förvärvas per 1 februari 1999.

Förvärvet väntas öka Skanskas resultat före skatt för 1999 med 5,5 MUSD, ca 46 miljoner kronor.

Etkin omsatte förra året 317 MUSD, drygt 2,6 miljarder kronor. Resultatet före skatt uppgick till 6,2 MUSD, ca 52 miljoner kronor.

Etkin grundades 1946 och är specialiserat på lokaler för företag, utbildning och hälsovård. Bolaget är baserat i Detroit, Michigan, och har även verksamhet i Denver, Colorado. Bolaget har ca två tredjedelar av sin omsättning i Michigan. Etkin kommer att ingå som ett dotterföretag till Sordoni Skanska.

- Förvärvet är i linje med vår strategi att expandera i kärnverksamheten. Etkin är ett lönsamt och välskött bolag och tillför Sordoni Skanska såväl en utökad kundbas som större geografisk täckning. Marknaderna i Michigan och Colorado väntas uppvisa en stark tillväxt de närmaste åren. Dessutom förstärks vår ledningskompetens genom att Etkins ledning kvarstår i bolaget, säger Stuart E. Graham, chef för Skanska USA, som är femte största byggföretag på den amerikanska marknaden.

- Genom förvärvet av Etkin expanderar vi som husbyggare i mellanvästern, där vi tidigare endast varit representerade av anläggningsbyggarna inom Tidewater-gruppen, säger Stuart E. Graham.

Etkin har nyligen avslutat bl a en ishockeyarena i Plymouth och en utbyggnad av Mount Clemens General Hospital, båda i Michigan.

Nyckeltal Alex J. Etkin Inc. 1998:

MUSD
Nettoomsättning   317
Rörelseresultat   5,3
Resultat efter finansnetto   6,2
Resultat efter skatt   4,1
Orderstock (98-12-31)   500
Balansomslutning   70
Avkastning på sysselsatt kapital   48 procent
Antal anställda (98-12-31)   325

 

Stockholm 1999-06-22

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Stuart E. Graham, chef för Skanska USA, Tel +1 718 767 26 00
Tor Krusell, Informationschef, Skanska AB, Tel 08 753 87 47