Sök

Skanska bygger om Centralsjukhuset i Karlstad för ca 200 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare utökning med 200 miljoner kronor

1999-04-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har av Landstingsfastigheter i Värmland fått uppdraget att renovera och bygga om Centralsjukhuset i Karlstad. Ordern är värd ca 200 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare ca 200 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-04-29                             38/99

Skanska bygger om Centralsjukhuset i Karlstad för ca 200 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare utökning med 200 miljoner kronor

Skanska har av Landstingsfastigheter i Värmland fått uppdraget att renovera och bygga om Centralsjukhuset i Karlstad. Ordern är värd ca 200 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare ca 200 miljoner kronor.

Projektet genomförs i ett partneringsamarbete där Skanska och Landstingsfastigheter i Värmland skapar en gemensam projektorganisation för att driva projektet från idé till projektering och genomförande. Projektet utförs som en totalentreprenad. Avtalet innefattar även ett utökat garantiansvar och även visst driftansvar.

I förhandlingar har Skanska dokumenterat hur man tillsammans med kunden ska säkerställa projektets mål: nöjda hyresgäster, låga årskostnader, sunda lokaler, lättskötta anläggningar samt minimerad miljöpåverkan.

- Vi är mycket glada för förtroendet att arbeta nära kunden i detta partneringsamarbete. Därigenom får vi möjlighet att bidra med vår kompetens i hela processen. Vi kan utnyttja koncernens samlade kunnande för att nå kundens mål och åstadkomma bästa möjliga slutprodukt, säger Hans Hörnqvist, chef för Division Norr inom Skanska Sverige.

Projektet omfattar ca 20.000 kvm med möjlighet till ytterligare delprojekt om totalt ca 20.000 kvm. I den första etappen ska operations- och intensivvårdsavdelningarna byggas om. Uppdraget kan även innefatta viss nybyggnad. Arbetena inleds omgående och den första etappen beräknas vara klar i december 2001.

 

Stockholm 1999-04-29

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Hörnqvist, chef division Norr Skanska Sverige,
tel 060-19 50 00
Lars Davidsson, regionchef Värmland-Dalarna Skanska Sverige,
tel 054 - 14 98 50
Lisa Lindh, informationschef, Skanska Sverige, tel 040-14 41 41