Sök

Skanska har fått nytt tunnelprojekt i Hongkong

1997-07-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Hong Kong har tagit hem ytterligare ett mångmiljonkontrakt. Det är en ny etapp i Hong Kongs gigantiska avloppshanteringssystem som Skanska arbetat med i över tre år. Kontraktssumman är på ca 360 miljoner Hong Kong dollar (ungefär likvärdigt i svenska kronor).

PRESSINFORMATION 1997-07-24                             55/97

SKANSKA HAR FÅTT NYTT TUNNELPROJEKT I HONG KONG

Skanska Hong Kong har tagit hem ytterligare ett mångmiljonkontrakt. Det är en ny etapp i Hong Kongs gigantiska avloppshanteringssystem som Skanska arbetat med i över tre år. Kontraktssumman är på ca 360 miljoner Hong Kong dollar (ungefär likvärdigt i svenska kronor).

Projektet kommer att drivas i samarbete med Stabilator och omfattar tre 140 m djupa schakt, en 0.8 km lång sprängd tunnel samt en 3.6 km lång tunnel som kommer att drivas med en tunnelborrnings-maskin.

Det tekniskt komplicerade projektet ställer stora krav på att kunna kontrollera grundvattenflödet i tunnlarna, något som Skanska och Stabilator har lång erfarenhet av från projekt över hela världen, bland annat från de pågående projekten i Hallandsåsen och Hvalfjørdur på Island.

Arbetena skall utföras på tre år och kommer totalt att sysselsätta ca 150 personer.

Skanska har varit etablerade i Hong Kong sedan 1960-talet.

 

Danderyd den 24 juli 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Claesson på tel 070 - 583 46 11 eller Frank Wilmot, Skanska Hong Kong, tel. + 852 2368 3141.