Sök

Skanska får stort miljöuppdrag i USA för 320 miljoner kronor

2000-04-14 11:35 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att återställa ett stort naturområde för fågelskydd på Poplar Island utanför Baltimore, USA. Ordern är värd 37,6 miljoner dollar, ca 320 miljoner kronor. Kund är de amerikanska ingenjörstrupperna, US Army Corps of Engineers.

PRESS RELEASE

 

2000-04-14   Skanska får stort miljöuppdrag i USA för 320 miljoner kronor Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att återställa ett stort naturområde för fågelskydd på Poplar Island utanför Baltimore, USA. Ordern är värd 37,6 miljoner dollar, ca 320 miljoner kronor. Kund är de amerikanska ingenjörstrupperna, US Army Corps of Engineers. Uppdraget består i att återställa Poplar Island i Chesapeake Bay sydöst om Baltimore på USA:s östkust till den storlek ögruppen hade 1847. Därmed återskapas en yta på ca 450 hektar varav ca hälften i form av våtmarker. En ca 12 km lång fördämningsvall byggs runt det som idag finns kvar av Poplar Island som har utsatts för kraftig erosion. Innanför vallen byggs den lilla ögruppen och dess våtmarker upp av muddringsmassor, totalt ca 29 miljoner kubikmeter, från Baltimores hamn. På öarna anläggs bl a mindre dammar och kanaler för att skapa ett varierat utbud av fågellokaler. Poplar Island har av amerikanska naturvårdsmyndigheter, bl a U.S. Fish and Wildlife Service och Maryland Department of Natural Resources, klassificerats som värdefulla häcknings- och uppväxtplatser för en rad fågelarter, däribland den vithövdade örnen, fiskgjuse, häger och ägretthäger. Tidewater Skanska ingår i Skanska USA som 1999 omsatte 35 miljarder kronor och vid senaste årsskiftet hade en orderstock på 67 miljarder kronor.   ___________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Edward Keeter, vice VD, Tidewater Skanska Group, + 1 757-578-4100