Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2014-05-28 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj 2014 har på aktieägares begäran 2 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 112 431.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 912 151 aktier av serie A, och 399 990 921 av serie B.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900