Sök

Skanska bygger universitetsbyggnad i Florida för USD 49 miljoner, ca 335 miljoner kronor

2011-01-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget bygga ut institutionen för kemi och biokemi vid ett universitet i Florida. Kontraktssumman uppgår till USD 49 miljoner, ca 335 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2010.

Uppdraget gäller en ca 13.000 kvm stor nybyggnad som ska rymma såväl kontor, hörsal och undervisningslokaler som laboratorier för utbildning och högre forskning. Laboratorierna för bl a vävnadsodling kommer att inrymma stora kyl- och frysrum.

Projektet utformas för att uppnå miljöcertifieringen Gold, enligt det internationella miljösystemet LEED.

Skanska USA Building har inlett genomförandet av projektet som ska stå klart i augusti 2013.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.