Sök

Skanska bygger gymnasieskola i Texas, USA, för 350 miljoner kronor

2012-11-05 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Rio Grande City Consolidated School District om att bygga en ersättningsskola för gymnasieelever i Rio Grande City, Texas, USA. Kontraktet är värt 52 miljoner dollar, cirka 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2012.

Skanska kommer att bygga sju byggnader på totalt 32 700 kvadratmeter som bland annat omfattar skolans administration, kafeteria, konstateljéer, klassrum och gymnastiksal. Dessutom ingår en idrottsanläggning i projektet.

 

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.