Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2011-06-30 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni 2011 har på aktieägares begäran 10 240 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 767 019.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 984 883 aktier av serie A, 399 918 189 aktier av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851