Sök

Världsledande byggföretag lanserar sin första regionala e-marknadsplats

2000-07-25 08:20 CET
Pressmeddelande

I slutet av juni presenterade fyra av världens ledande byggtjänstföretag; Skanska, Amec, Bovis/LendLease och Hochtief/Turner det första initiativet till en global e-handelsplats för byggindustrin. Syftet med den globala e-marknadsplatsen, AECventure, är att den skall ligga till grund för flera regionala marknadsplatser runt om i världen. Idag presenteras den första regionala e-marknadsplatsen - i Storbritannien.
Den första regionala e-marknadsplatsen, Arrideo, initieras av AECventure i samarbete med de ledande brittiska byggtjänstföretagen Amec, Bovis/LendLease, Balfour Beatty, Kvaerner och John Laing.

Press Release   2000-07-25   Världsledande byggföretag lanserar sin första regionala e-marknadsplats   I slutet av juni presenterade fyra av världens ledande byggtjänstföretag; Skanska, Amec, Bovis/LendLease och Hochtief/Turner det första initiativet till en global e-handelsplats för byggindustrin. Syftet med den globala e-marknadsplatsen, AECventure, är att den skall ligga till grund för flera regionala marknadsplatser runt om i världen. Idag presenteras den första regionala e-marknadsplatsen - i Storbritannien. Den första regionala e-marknadsplatsen, Arrideo, initieras av AECventure i samarbete med de ledande brittiska byggtjänstföretagen Amec, Bovis/LendLease, Balfour Beatty, Kvaerner och John Laing. Initiativtagarnas ambition är att skapa en oberoende och neutral regional marknadsplats, driven på kommersiell basis av ett fristående bolag, inriktad på tjänster i hela värdekedjan och med möjlighet att erbjuda ökad service i hela byggprocessen. Detta görs i syfte att skapa mervärde för kunderna genom bland annat sänkta kostnader, kortade ledtider och ökad effektivitet. Den regionala e-marknadsplatsen skall bygga på AECventures globala tekniska plattform. - Det är mycket positivt att ledande engelska byggtjänstföretag tillsammans med oss och våra partners i AECventure valt att initiera den första regionala e-marknadsplatsen inom ramen för vårt globala initiativ. Det är ett viktigt steg mot vårt mål att skapa förutsättningar för öppna och neutrala e-marknadsplatser runt om i världen – tillgängliga för alla i branschen. Efter detta, det första regionala initiativet sedan vår globala lanseringen i juni, planerar vi inom kort flera liknande e-marknadsplatser i olika delar av Europa, i USA och i Asien, säger Claes Björk, VD och koncernchef, Skanska AB. Skanska, Amec, Bovis/LendLease och Hochtief/Turner är tillsammans verksamma i mer än 60 länder och hanterar årligen byggrelaterade projekt med en omsättning på närmare 300 miljarder SEK. ---------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information, kontakta: Per Westlund, vVD Skanska AB, tel: 08-753 88 00 Sofia Heidenberg, tf Informationschef Skanska AB, tel: 070-524 67 80 ----------------------------------------------------------------------------------------- Bild på Claes Björk, VD Skanska AB, för publicering finns tillgänglig på www.skanska.se/marknadsplats

För mer information om Skanskas partners i AECventure se: www.amec.com, www.bovislendlease.com, www.lendlease.com, www.hochtief.com, www.skanska.com, www.turnerconstruction.com alt. www.aecventure.com