Sök

Skanska får ny order på Södra Länken för 303 Mkr

1999-06-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga ännu en etapp på Södra Länken i Stockholm. Kontraktsumman är 303 miljoner kronor. Kund är Vägverket Region Stockholm.

PRESSINFORMATION 1999-06-17                            55/99

Skanska får ny order på Södra Länken för 303 Mkr

Skanska har fått uppdraget att bygga ännu en etapp på Södra Länken i Stockholm. Kontraktsumman är 303 miljoner kronor. Kund är Vägverket Region Stockholm.

Uppdraget som gäller ca 1.000 m fyrfilig väg inkluderar fyra broar, två tunnlar och rondeller, två ekodukter, stödmurar samt en sluss i Sickla kanal.

Huvuddelen genomförs som totalentreprenad där Skanska bidrar med lösningar och konstruktion, främst när det gäller projektets betongarbeten. Vägbyggnadsdelen genomförs som en utförandeentreprenad.

Denna del av Södra Länken följer i stort sett Hammarby Fabriksvägs sträckning i Södra Hammarbyhamnen.

Skanska och Vägverket har tillsammans starkt fokuserat på att säkra projektets kvalitet och miljö. Bl a ska ett mindre område med förorenad mark miljösaneras. Skanska har redan en sådan anläggning i bruk vid Hammarby Sjöstad.

- Att bygga den del av Södra Länken som går i Hammarby Fabriksväg ställer höga krav på Skanska vad gäller att klara trafiken. Här passerar varje dygn 37.000 fordon som måste komma fram under hela byggtiden, säger Hans Rode regionchef Vägverket Region Stockholm.

Utbyggnaden av Södra Länken är ett led i satsningen på att utveckla kommunikationsnätet inom Stockholmsregionen. Skanska bygger sedan tidigare även Södra Länkens västligaste del.

Entreprenaden ska utföras i samverkan mellan Division Berg och Bro samt Väg Stockholm inom Skanska Sverige. Även Stabilator och Skanska Teknik medverkar.

 

Stockholm 1999-06-17

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
John Söderberg, avdelningschef Skanska Berg och Bro,
tel 08 -753 89 35
Peter Kembe, projektchef Skanska Berg och Bro, tel 08-753 83 93
Lisa Lindh, informationschef, Skanska Sverige, tel 040 -14 41 41