Sök

Skanska säljer fastighet för 2,3 miljarder med en vinst på 1,15 miljarder kronor - Skanskas största affär någonsin avseende en enda fastighet

2002-10-30 10:03 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer kvarteret Grävlingen i centrala Stockholm till DEKA Immobilien Investment GmbH, Tysklands största fastighetsfond. Försäljningspriset är 2.326 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 1.150 miljoner kronor.
Försäljningen är villkorad av att vissa förutsättningar uppfylls och försäljningsvinsten förväntas därför att redovisas antingen i det fjärde kvartalet 2002 eller under första halvåret 2003.

 

Press Release

 

2002-10-30

Skanska säljer fastighet för 2,3 miljarder med en vinst på 1,15 miljarder kronor - Skanskas största affär någonsin avseende en enda fastighet

Skanska säljer kvarteret Grävlingen i centrala Stockholm till DEKA Immobilien Investment GmbH, Tysklands största fastighetsfond. Försäljningspriset är 2.326 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 1.150 miljoner kronor.

Försäljningen är villkorad av att vissa förutsättningar uppfylls och försäljningsvinsten förväntas därför att redovisas antingen i det fjärde kvartalet 2002 eller under första halvåret 2003.

Tillträde beräknas ske i juni 2003 efter det att alla pågående byggnadsarbeten är avslutade.

Kvarteret utvecklades och byggdes av Skanska i början av 70-talet. I början av 2000 inleddes en omfattande renovering och tillbyggnad. Projektet och huset namnändrades till CityCronan och utökades med två våningar bostäder. Även nya kontorsytor har tillförts vilket därmed ökat den totala uthyrningsbara ytan. 

DEKA Immobilien framhåller potentialen i fastighetsmarknaden i Stockholm. "DEKA:s strategi är långsiktig och investeringarna inriktas på högkvalitativa fastigheter med starka hyresgäster. CityCronans läge bidrar till den säkra investeringen och upprustningen av området kommer ytterligare att stärka värdet i framtiden." DEKA Immobilien har assisterats av Jones Lang Lasalle i Stockholm.

CityCronan är ett av flaggskeppen i den revitalisering av Stockholms innerstad som påbörjades i slutet av 1990-talet. Skanska var en av initiativtagarna till cityomvandlingen och CityCronan är det första kvarteret i Östra City som moderniserats enligt detta koncept.

Nordea hyr merparten av huset genom ett hyreskontrakt som är ett av de största som tecknats i Sverige någonsin. Övriga hyresgäster är bl a Akademibokhandeln med Nordens största bokhandel och Bodums första butik i Sverige. 

Byggnaden omfattar totalt drygt 42.000 kvm kontor, butiker, restauranger och bostäder.

Skanska Projektutveckling Sverige, som är ledande inom projektutveckling, har för närvarande ca 210.000 kvm i pågående projekt, i huvudsak kontor i Sverige inklusive Öresundsregionen.
I dagsläget är ca 86 procent av projektportföljen uthyrd.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige,
tel 08-504 350 18 eller 070-581 11 08
Anders Kupsu, VD Skanska Fastigheter Stockholm,
tel 08-504 361 85 eller 070-585 61 85
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Christian Fischer, marknadschef, DEKA Immobilien GmbH
Tel +49 69 7147 3021