Sök

Skanska avser att lösa in 12.428.814 aktier

1997-07-10 00:00 CET
Pressmeddelande

Efter den avslutade anmälningsperioden i Skanskas inlösenerbjudande är antalet aktier som anmälts för inlösen 34.330 aktier av serie A och 12.394.484 aktier av serie B. Detta motsvarar en anslutningsgrad om 98,7 procent. Antalet till inlösen anmälda aktier motsvarar 9,9 procent av antalet aktier och 6,1 procent av antalet röster i Skanska.

PRESSINFORMATION 1997-07-10                             52/97

SKANSKA AVSER ATT LÖSA IN 12.428.814 AKTIER

Efter den avslutade anmälningsperioden i Skanskas inlösenerbjudande är antalet aktier som anmälts för inlösen 34.330 aktier av serie A och 12.394.484 aktier av serie B. Detta motsvarar en anslutningsgrad om 98,7 procent. Antalet till inlösen anmälda aktier motsvarar 9,9 procent av antalet aktier och 6,1 procent av antalet röster i Skanska.

Baserat på inlösenkursen om 400 kronor per aktie kommer det totala inlösenbeloppet att uppgå till 4.971.525.600 kronor. Aktiekapitalet kommer därigenom att nedsättas med 124.288.140 kronor.

Likvid för de inlösta aktierna beräknas utbetalas omkring den 27 augusti 1997.

Inlösenförfarandets fullföljande är dock villkorat av och förutsätter att extra bolagsstämma den 4 augusti 1997 fattar erforderligt beslut om nedsättning av aktiekapitalet till följd av inlösenerbjudandet, att styrelsen utnyttjar sitt bemyndigande att genomföra en riktad nyemission, vilken avses tecknas av Fjärde AP-fonden, uppgående till minst aktiekapitalets nedsättningsbelopp, att stämman beslutar om fondemission varigenom Skanska-aktiens nominella belopp höjs från 10 kronor till 12 kronor, att beslut fattas om därav föranledda ändringar av bolagsordningen samt att PRV registrerar ovan angivna beslut.

Danderyd den 10 juli 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

 

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se