Sök

Skanskas niomånadersrapport januari till september, 2002

2002-10-30 12:12 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Förbättrat resultat och ökat kassaflöde
# Rörelseresultatet i Skanska-koncernen ökade under årets nio första månader till 1.926 (685) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (0,6) procent. Under perioden juli till september ökade rörelseresultatet till 876 (-763) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,5 (neg) procent.
# Resultatet efter finansnetto ökade under niomånadersperioden till 1.062 (-132) Mkr för koncernen. I detta ingår resultat av fastighetsförsäljningar om 45 (1.414) Mkr. Under det tredje kvartalet steg resultatet efter finansnetto till 670 (-1.208) Mkr. Häri ingår resultat av fastighetsförsäljningar om 1 (92) Mkr.
# Rörelseresultatet steg under det tredje kvartalet med 34 procent i den amerikanska verksamheten. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet i Skandinavien och Europa.

Länk till hela pressreleasen och hela niomånadersrapporten. (Kräver Acrobat Reader)