Sök

Fakta om Fysikcentrum

1999-02-01 00:00 CET
Pressmeddelande

1996 fick Skanska i uppdrag att bygga Fysikcentrum i Stockholm. Byggandet påbörjades dock inte eftersom detaljplanen blev föremål för prövning i regeringsrätten. Miljöaspekterna i projektet granskades ingående.

PRESSINFORMATION 1999-02-01                             13/99

Fakta om Fysikcentrum

1996 fick Skanska i uppdrag att bygga Fysikcentrum i Stockholm. Byggandet påbörjades dock inte eftersom detaljplanen blev föremål för prövning i regeringsrätten. Miljöaspekterna i projektet granskades ingående.

Regeringsrätten säger tydligt i sin dom att den vegetation som finns inom området där Fysikcentrum ska stå icke är att betrakta som parkmark och behöver därmed inte bevaras. Däremot underkändes en annan del av detaljplanen, som nu har reviderats.

Efter revidering beslutade regeringen den 19 januari 1999 att bevilja detaljplanen för Fysikcentrum. Ett beslut som mottogs med glädje av bl a Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Fysikcentrum blir en unik forsknings- och utbildningssatsning som saknar motsvarighet i Norden.

Staten har genom KTH och SU, i samråd med Stockholms stads planmyndighet, tagit fram exakta ritningar över området och beslutat vilka träd som får fällas. Bygglovet är klart och gäller till den 4 februari. För att Skanska ska kunna fullfölja sitt åtagande mot KTH och SU har därför förberedelsearbetet påbörjats. Arbetet med röjning, trädfällning och schaktning pågår parallellt. Det arbetet följer den lagakraftvunna detaljplanen.

Regeringens klartecken till Fysikcentrum har överklagats till regeringsrätten.

- Vi har haft diskussioner med KTH, SU, kommunen och inkopplade jurister. I vår analys finner vi inget nytt i ansökan om överklagan som skulle kunna påverka byggnationen, säger Lennart Daleke, regionchef för Skanskas division Hus i Stockholm.

 

Stockholm 1999-02-01

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information:
Lennart Daleke, regionchef Skanska Sverige AB, division Hus Stockholm, 070-593 20 40
Lisa Lindh, informationschef Skanska Sverige, 040-14 41 41