Sök

Flaggningsmeddelande

1999-07-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag sålt samtliga sina aktier i Scancem AB och har därefter ej längre något innehav i sagda bolag.

PRESSINFORMATION 1999-07-26                            65/99

Flaggningsmeddelande

Skanska har idag sålt samtliga sina aktier i Scancem AB och har därefter ej längre något innehav i sagda bolag.

 

Stockholm 1999-07-26

SKANSKA AB (publ)
Organisationsnummer 556000-4615
Box 1195
111 91 Stockholm

 


För ytterligare information, kontakta:
Anders Nyrén, vVD och Finansdirektör, tel 08-753 88 00